กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ครบ208,978.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,620.98ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %