กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า276,677.66208,978.5824.5 %5.06,752.291,620.9876.0 %5.0
รวม 276,678 208,979 24.47 % 6,752 1,621 75.99 %