สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย311,341.03215,909.0030.7 %5.012,742.984,969.1761.0 %5.0
รวม 311,341 215,909 30.65 % 12,743 4,969 61.00 %