กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 542,292.63482,294.0011.1 %5.012,333.397,875.0036.1 %5.0
รวม 542,293 482,294 11.06 % 12,333 7,875 36.15 %