กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 228,208.73172,825.5524.3 %5.07,011.805,519.6321.3 %5.0
รวม 228,209 172,826 24.27 % 7,012 5,520 21.28 %