กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,827,703.1029,220.0098.4 %5.05,151.44614.3088.1 %5.0
รวม 1,827,703 29,220 98.40 % 5,151 614 88.08 %