สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม372,337.13250,307.9132.8 %5.06,480.272,508.4461.3 %5.0
รวม 372,337 250,308 32.77 % 6,480 2,508 61.29 %