กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 904,953.8844,890.0095.0 %5.06,692.881,716.3874.4 %5.0
รวม 904,954 44,890 95.04 % 6,693 1,716 74.36 %