กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 99,236.3938,519.6961.2 %5.05,589.171,301.7676.7 %5.0
รวม 99,236 38,520 61.18 % 5,589 1,302 76.71 %