กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 275,854.50162,000.0041.3 %5.08,337.515,365.5735.6 %5.0
รวม 275,855 162,000 41.27 % 8,338 5,366 35.65 %