กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน135,974.889,000.0093.4 %5.05,282.761,104.2779.1 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ74,458.3744,949.0039.6 %5.01,342.141,386.43-3.3 %0.0
รวม 210,433 53,949 74.36 % 6,625 2,491 62.40 %