กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน138,319.279,000.0093.5 %5.05,282.761,104.2779.1 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ75,742.1444,949.0040.7 %5.01,342.141,386.43-3.3 %0.0
รวม 214,061 53,949 74.80 % 6,625 2,491 62.40 %