กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 147,456.69118,622.0019.6 %5.06,339.571,271.0880.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,530.9821,323.0030.2 %5.0589.98763.98-29.5 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 216,713.27173,172.5820.1 %5.0568.79577.15-1.5 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 116,889.72151,379.00-29.5 %0.01,943.101,935.340.4 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง199,583.526,567.0096.7 %5.02,522.31508.4279.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง106,040.6194,701.0010.7 %5.01,819.54595.4367.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม164,302.09405,640.00-146.9 %0.02,243.82593.0073.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร133,921.30135,427.00-1.1 %0.02,806.464,139.65-47.5 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี103,337.2782,081.0020.6 %5.01,276.76899.7729.5 %5.0
รวม 1,218,776 1,188,913 2.45 % 20,110 11,284 43.89 %