กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 149,999.03108,971.3227.4 %5.06,339.571,271.0880.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 31,057.3721,323.0031.3 %5.0589.98763.98-29.5 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 220,449.70173,172.5821.4 %5.0568.79577.15-1.5 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 118,905.06137,738.00-15.8 %0.01,943.101,935.340.4 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง203,024.616,567.0096.8 %5.02,522.31508.4279.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง107,868.8994,701.0012.2 %5.01,819.54595.4367.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม167,134.91384,253.00-129.9 %0.02,243.82593.0073.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร136,230.30114,646.0015.8 %5.02,806.464,139.65-47.5 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี105,118.9482,081.0021.9 %5.01,276.76899.7729.5 %5.0
รวม 1,239,789 1,123,453 9.38 % 20,110 11,284 43.89 %