กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 455,152.59283,333.0037.7 %5.08,909.696,618.4025.7 %5.0
รวม 455,153 283,333 37.75 % 8,910 6,618 25.72 %