กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 463,000.03283,333.0038.8 %5.08,909.696,618.4025.7 %5.0
รวม 463,000 283,333 38.80 % 8,910 6,618 25.72 %