สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 103,480.0333,135.3768.0 %5.05,001.36766.4384.7 %5.0
รวม 103,480 33,135 67.98 % 5,001 766 84.68 %