สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,300.1740,097.5723.3 %5.05,864.322,390.4559.2 %5.0
รวม 52,300 40,098 23.33 % 5,864 2,390 59.24 %