สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,413.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,864.322,390.4559.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,864 2,390 59.24 %