สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 162,205.1691,042.0043.9 %5.07,236.925,224.3327.8 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,786.573,186.0033.4 %5.0437.3734.8692.0 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,252.9235,000.00-185.6 %0.04,199.872,389.6443.1 %5.0
รวม 179,245 129,228 27.90 % 11,874 7,649 35.58 %