กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน433,362.69381,879.3111.9 %5.08,143.665,057.8437.9 %5.0
รวม 433,363 381,879 11.88 % 8,144 5,058 37.89 %