กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน258,647.84122,540.0052.6 %5.06,236.39242.2596.1 %5.0
รวม 258,648 122,540 52.62 % 6,236 242 96.12 %