กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน263,107.28122,540.0053.4 %5.06,236.39242.2596.1 %5.0
รวม 263,107 122,540 53.43 % 6,236 242 96.12 %