กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน258,502.61117,000.0054.7 %5.06,398.982,837.0755.7 %5.0
รวม 258,503 117,000 54.74 % 6,399 2,837 55.66 %