สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม342,701.28184,000.0046.3 %5.06,111.323,108.2649.1 %5.0
รวม 342,701 184,000 46.31 % 6,111 3,108 49.14 %