กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 85,590.6129,440.0065.6 %5.04,929.441,638.2266.8 %5.0
รวม 85,591 29,440 65.60 % 4,929 1,638 66.77 %