กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 110,256.1249,062.0055.5 %5.05,101.41888.0082.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,701.931,873.6082.5 %5.0479.68121.3574.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,093.92141.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก15,812.0010,664.0032.6 %5.0618.25297.0052.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,008.7711,070.00-10.6 %0.0965.38103.0589.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,994.441,296.6592.4 %5.0527.65106.5279.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,673.141,520.0089.6 %5.0459.9728.6593.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,630.536,570.2066.5 %5.0669.30192.4971.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,122.191,146.0085.9 %5.0294.14245.8716.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,551.434,408.0058.2 %5.0582.3735.0994.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,990.4216,394.00-26.2 %0.02,141.51236.2689.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,987.831,288.0083.9 %5.01,172.611.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,063.044,846.8362.9 %5.0462.1717.5496.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,738.339,000.0023.3 %5.0866.2832.3296.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,507.621,947.4087.4 %5.0977.4487.1191.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,765.581,036.0086.7 %5.01,239.53315.5074.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง20,497.6517,148.0016.3 %5.01,341.73368.8672.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,779.973,822.0060.9 %5.0287.15102.5264.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร41,215.4794,120.00-128.4 %0.01,458.7385.5094.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,561.4811,559.9564.5 %5.0965.37796.7817.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,256.641,290.0086.1 %5.0272.436.5697.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,823.631.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,700.046,060.0030.3 %5.0548.3389.2183.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,222.023,269.9881.0 %5.0647.0128.5095.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,771.11403.0094.0 %5.01,256.2985.5093.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,472.377,140.0037.8 %5.01,987.75208.1489.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,897.173,212.0070.5 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,745.1925,705.00-63.3 %0.02,932.33545.5681.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,869.192,088.0078.8 %5.0256.377.2097.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,249.312,507.8879.5 %5.0393.24172.4856.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,767.354,082.0339.7 %5.0131.1639.4669.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์22,598.1220,447.009.5 %4.52,589.58253.5090.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,339.7319,920.00-75.7 %0.0443.4276.7282.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,416.694,056.5964.5 %5.01,243.31192.5384.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,786.254,444.1458.8 %5.0463.6734.6292.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป16,174.8823,789.00-47.1 %0.028,744.0957.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,055.61473.0094.1 %5.0284.0457.7979.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,614.804,225.8663.6 %5.02,620.24161.5093.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,962.5011,739.3021.5 %5.01,042.85250.0076.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,323.632,233.4080.3 %5.0856.22169.9580.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,417.501,440.2480.6 %5.0196.8058.3470.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,878.3743,991.80-304.4 %0.0550.23161.5070.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,028.977,440.007.3 %3.51,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,176.1711,880.00-65.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,590.862,453.5167.7 %5.0696.2570.1589.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,505.971,271.0083.1 %5.05,345.91146.3197.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,688.892,737.6059.1 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,423.6266,990.00-244.9 %0.0735.68189.0074.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,209.095,641.829.1 %4.5180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,206.326,835.9916.7 %5.01,151.7852.2195.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,730.791,954.0074.7 %5.0764.53176.0277.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,434.694,588.0045.6 %5.01,165.6171.1593.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,568.381,982.1373.8 %5.0305.0427.7790.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,515.132,373.0068.4 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,081.062,058.0033.2 %5.056,554.84353.0899.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,762.351,000.0085.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,804.804,177.20-9.8 %0.018,648.81215.3898.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,928.753,620.0026.6 %5.07,673.28181.4597.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,555.392,599.00-1.7 %0.017,096.7196.3799.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,923.272,193.0055.5 %5.019,178.551.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,999.812,720.009.3 %4.58,347.7134.6099.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,754.072,484.7263.2 %5.0360.8213.5796.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,089.233,711.98-20.2 %0.036,623.8570.1799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,462.647,470.6011.7 %5.01,252.4434.7597.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,030.537,000.00-73.7 %0.023,427.94140.1599.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,233.4110,886.18-108.0 %0.0591.3212.4897.9 %5.0
รวม 808,998 607,501 24.91 % 280,721 8,670 96.91 %