กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 108,387.3749,062.0054.7 %5.05,101.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,323.771,873.6081.9 %5.0479.68121.3574.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,093.92141.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก15,544.0010,664.0031.4 %5.0618.25297.0052.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,566.2111,070.00-15.7 %0.0965.38103.0589.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,953.971,296.6591.9 %5.0527.65106.5279.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,184.031,520.0089.3 %5.0459.9728.6593.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาไม่ครบ6,570.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ185.85ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,903.411,146.0085.5 %5.0294.14245.8716.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,070.144,408.0056.2 %5.0582.3735.0994.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,318.5016,394.00-33.1 %0.02,141.51236.2689.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,760.421,288.0083.4 %5.01,172.611.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,018.314,846.8362.8 %5.0462.1717.5496.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,656.539,000.0022.8 %5.0866.2832.3296.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,076.851,947.4087.1 %5.0977.4487.1191.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,557.111,036.0086.3 %5.01,239.53315.5074.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,725.4817,148.0013.1 %5.01,341.73368.8672.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,416.533,822.0059.4 %5.0287.15102.5264.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,516.9094,120.00-132.3 %0.01,458.7385.5094.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,231.4711,559.9564.1 %5.0965.37796.7817.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,162.831,290.0085.9 %5.0272.436.5697.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,520.841.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,730.566,060.0030.6 %5.0548.3389.2183.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,480.673,269.9880.2 %5.0647.0128.5095.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,479.64403.0093.8 %5.01,256.2985.5093.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,965.097,140.0034.9 %5.01,987.75208.1489.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,786.733,212.0070.2 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,259.8925,705.00-68.4 %0.02,932.33545.5681.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,701.922,088.0078.5 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,249.312,507.8879.5 %5.0393.24172.4856.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,694.334,082.0339.0 %5.0131.161.0099.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,987.3620,447.007.0 %3.52,589.58253.5090.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,961.7419,920.00-81.7 %0.0443.4276.7282.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,023.014,056.5963.2 %5.01,243.31192.5384.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,269.104,444.1456.7 %5.0463.6734.6292.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,900.734,789.0069.9 %5.028,744.0957.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,837.89473.0094.0 %5.0284.0457.7979.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ161.50ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,463.7511,739.3018.8 %5.01,042.85250.0076.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,974.612,233.4079.6 %5.0856.22169.9580.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,170.251,440.2479.9 %5.0196.8058.3470.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,404.5643,991.80-322.8 %0.0550.23161.5070.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,683.357,440.003.2 %1.511,529.952.85100.0 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,936.9611,880.00-71.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,537.972,453.5167.5 %5.0696.2570.1589.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,255.771,271.0082.5 %5.05,345.91146.3197.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,712.362,737.6059.2 %5.0614.871.9599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,094.4166,990.00-250.8 %0.0735.68189.0074.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,887.935,641.824.2 %2.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,176.916,835.9916.4 %5.01,151.7852.2195.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,676.151,954.0074.5 %5.0764.53176.0277.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,434.694,588.0045.6 %5.01,165.6171.1593.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,246.321,982.1372.6 %5.0305.0427.7790.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,279.462,373.0067.4 %5.09,524.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,081.062,058.0033.2 %5.056,554.84353.0899.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,647.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,677.974,177.20-13.6 %0.018,648.81215.3898.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,716.583,620.0023.2 %5.07,673.28181.4597.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,546.232,599.00-2.1 %0.017,096.7196.3799.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,124.802,720.0013.0 %5.08,347.7134.6099.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,709.042,484.7263.0 %5.0360.8213.5796.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,067.703,711.98-21.0 %0.036,623.8570.1799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,235.457,470.609.3 %4.51,252.4434.7597.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,044.677,000.00-73.1 %0.023,427.94140.1599.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,962.7110,886.18-119.4 %0.0591.329.3198.4 %5.0
รวม 747,418 574,512 23.13 % 253,874 7,387 97.09 %