กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม246,119.3051,000.0079.3 %5.016,044.74902.0094.4 %5.0
รวม 246,119 51,000 79.28 % 16,045 902 94.38 %