กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ189,055.50342,397.00-81.1 %0.06,633.481,426.9678.5 %5.0
รวม 189,056 342,397 -81.11 % 6,633 1,427 78.49 %