กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ185,851.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,633.481,426.9678.5 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,633 1,427 78.49 %