สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ226,779.81328,200.00-44.7 %0.08,597.02670.8092.2 %5.0
รวม 226,780 328,200 -44.72 % 8,597 671 92.20 %