สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา88,585.9848,000.0045.8 %5.05,229.60396.2292.4 %5.0
รวม 88,586 48,000 45.82 % 5,230 396 92.42 %