สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา201,465.80188,225.006.6 %3.03,463.041,696.6351.0 %5.0
รวม 201,466 188,225 6.57 % 3,463 1,697 51.01 %