สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม326,317.59331,994.00-1.7 %0.010,372.977,441.7028.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)227,669.5082,000.0064.0 %5.06,423.998,243.83-28.3 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)270,785.22372,000.00-37.4 %0.09,084.785,096.3843.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)111,843.4632,794.0070.7 %5.05,607.93722.1687.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)107,557.8232,266.0070.0 %5.05,435.961,598.7570.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)148,743.9225,967.0082.5 %5.05,429.714,171.9623.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)113,684.7110,909.0090.4 %5.05,389.06601.0588.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)109,352.6631,278.2371.4 %5.06,318.311,051.0083.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)89,889.4517,406.0080.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)256,421.58198,257.2222.7 %5.06,393.472,101.8067.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)103,537.5143,936.0057.6 %5.05,407.821,286.7376.2 %5.0
รวม 1,865,803 1,178,808 36.82 % 65,864 32,315 50.94 %