กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,475,600.503,054,467.0012.1 %5.070,489.3951,782.7526.5 %5.0
รวม 3,475,601 3,054,467 12.12 % 70,489 51,783 26.54 %