สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ187,198.17237,947.70-27.1 %0.07,777.847,477.203.9 %1.5
รวม 187,198 237,948 -27.11 % 7,778 7,477 3.87 %