สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง163,126.73110,175.0032.5 %5.06,414.61764.3388.1 %5.0
รวม 163,127 110,175 32.46 % 6,415 764 88.08 %