กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 251,624.34151,964.4139.6 %5.07,205.661,540.8778.6 %5.0
รวม 251,624 151,964 39.61 % 7,206 1,541 78.62 %