กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 247,359.53151,964.4138.6 %5.07,205.661,540.8778.6 %5.0
รวม 247,360 151,964 38.57 % 7,206 1,541 78.62 %