กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 237,477.09151,000.0036.4 %5.07,881.021,983.2474.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ55,136.1638,000.0031.1 %5.0445.86671.55-50.6 %0.0
รวม 292,613 189,000 35.41 % 8,327 2,655 68.12 %