กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 233,452.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,881.021,211.4984.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,201.6438,000.0029.9 %5.0445.86671.55-50.6 %0.0
รวม 54,202 38,000 0.00 % 8,327 1,883 77.39 %