สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา224,846.19192,914.0014.2 %5.09,278.644,594.0550.5 %5.0
รวม 224,846 192,914 14.20 % 9,279 4,594 50.49 %