กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 100,867.8892,000.008.8 %4.05,839.30653.6688.8 %5.0
รวม 100,868 92,000 8.79 % 5,839 654 88.81 %