กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 97,342.6692,000.005.5 %2.55,779.90653.6688.7 %5.0
รวม 97,343 92,000 5.49 % 5,780 654 88.69 %