สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 108,495.48125,210.00-15.4 %0.05,776.771,029.2982.2 %5.0
รวม 108,495 125,210 -15.41 % 5,777 1,029 82.18 %