กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์141,194.8893,825.5033.5 %5.06,652.241,181,496.60-17,660.9 %0.0
สำนักกษาปณ์52,863.0743,243.0018.2 %5.014,181.581,066.3292.5 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,139.968,813.0020.9 %5.03,184.64421.8186.8 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,702.427,024.0019.3 %5.02,623.381,767.5032.6 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,292.4712,000.009.7 %4.56,203.04330.7394.7 %5.0
รวม 227,193 164,906 27.42 % 32,845 1,185,083 -3,508.12 %