กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์143,629.2793,825.5034.7 %5.06,652.241,181.4982.2 %5.0
สำนักกษาปณ์53,774.5043,243.0019.6 %5.014,181.581,066.3292.5 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,332.038,813.0022.2 %5.03,184.64421.8186.8 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,852.467,024.0020.7 %5.02,623.381,767.5032.6 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,521.6512,000.0011.3 %5.06,203.04330.7394.7 %5.0
รวม 231,110 164,906 28.65 % 32,845 4,768 85.48 %