สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ400,414.66328,742.5917.9 %5.07,227.544,746.6834.3 %5.0
รวม 400,415 328,743 17.90 % 7,228 4,747 34.33 %