สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ200,761.27114,928.0042.8 %5.06,005.02633.3189.5 %5.0
รวม 200,761 114,928 42.75 % 6,005 633 89.45 %