สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ204,222.67114,928.0043.7 %5.06,005.02633.3189.5 %5.0
รวม 204,223 114,928 43.72 % 6,005 633 89.45 %