ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน92,496.2728,000.0069.7 %5.04,791.8790.9098.1 %5.0
รวม 92,496 28,000 69.73 % 4,792 91 98.10 %