สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน130,336.90210,958.00-61.9 %0.06,993.042,038.9270.8 %5.0
รวม 130,337 210,958 -61.86 % 6,993 2,039 70.84 %