กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง234,560.23372,000.00-58.6 %0.010,175.99887.1891.3 %5.0
รวม 234,560 372,000 -58.59 % 10,176 887 91.28 %