กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 461,079.03662,425.38-43.7 %0.014,021.793,941.3571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89473.6793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,902.2115,496.0022.1 %5.05,167.90625.0087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 339,685.5116,017.8359.6 %5.06,997.28686.5490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 114,459.596,475.3255.2 %5.02,957.05270.6190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,586.7417,584.0014.6 %5.05,150.09416.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1123,008.3617,128.4825.6 %5.02,959.27416.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1218,393.2516,145.6212.2 %5.02,967.27296.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1336,921.6130,437.1217.6 %5.03,380.50370.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1422,842.2016,940.6225.8 %5.03,848.12350.8390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,532.7511,703.6233.2 %5.04,407.86334.7492.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,509.829,595.0023.3 %5.02,691.71450.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1714,828.961,682.0088.7 %5.03,060.19264.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1835,441.2723,653.5033.3 %5.03,292.47232.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1932,946.4535,573.60-8.0 %0.03,915.33414.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 237,986.0826,563.8730.1 %5.03,943.80253.6593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2018,517.8112,110.0034.6 %5.03,041.54257.2391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2130,440.4928,709.765.7 %2.56,008.91798.0086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,997.07356.4292.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2325,420.6215,872.0037.6 %5.03,482.27468.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2427,569.4512,311.8155.3 %5.04,766.42342.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,413.0920,483.6727.9 %5.04,602.65473.1989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,239.248,801.0048.9 %5.04,699.21490.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,821.7123,015.0010.9 %5.03,987.35462.5688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2834,209.5127,450.0019.8 %5.04,937.12357.1992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2918,087.9415,310.0015.4 %5.02,615.20252.8490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 342,060.8117,615.9258.1 %5.014,463.93288.6098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,251.6916,209.2023.7 %5.03,519.62410.3988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 433,956.7026,524.4921.9 %5.04,120.06380.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 533,487.7421,400.0036.1 %5.03,852.0938.0099.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 632,166.3727,647.5514.0 %5.03,632.22188.0094.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 723,180.3213,606.5041.3 %5.04,320.95570.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,910.0219,268.5131.0 %5.04,054.76718.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,379.9111,814.3242.0 %5.03,644.45492.6786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,808.145,590.5817.9 %5.0444.8133.2592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,209.337,357.8410.4 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,115.883,615.8455.4 %5.0416.702.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,008.722,476.8458.8 %5.0406.4972.2082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,848.234,455.8434.9 %5.0493.12114.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6053.7186.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,858.211,098.0086.0 %5.0530.3976.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,627.832,984.0055.0 %5.0331.1371.4678.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,884.102,793.3652.5 %5.0400.7668.4082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,637.063,112.0044.8 %5.0406.0668.4083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,170.073,518.0050.9 %5.0408.3568.4083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ8,569.647,161.5616.4 %5.0568.75112.1080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,916.724,116.8448.0 %5.0564.1468.4087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน8,121.225,525.4432.0 %5.0492.2389.1581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,720.691,785.8473.4 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,657.691,800.0073.0 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,965.848,930.440.4 %0.5456.8738.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา9,989.051,316.0086.8 %5.0485.1876.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,140.593,721.4439.4 %5.0375.01114.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,818.604,925.0027.8 %5.0386.9247.7987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 213,124.996,052.9653.9 %5.0461.3840.3991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,311.462,035.8475.5 %5.0501.1298.7480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม7,466.785,227.8030.0 %5.0416.3438.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,183.15855.4483.5 %5.0533.740.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 27,001.794,227.0039.6 %5.0663.5565.5490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,058.481,184.2085.3 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,268.362,668.0057.4 %5.0473.4274.5184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0940.9286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.8940.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,365.306,004.0018.5 %5.0376.52142.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5777.3973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,515.093,252.8450.1 %5.0330.4746.3686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,177.281,326.0074.4 %5.0382.9638.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,297.245,408.0034.8 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.9434.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,936.943,144.3054.7 %5.0350.110.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,602.661,059.2077.0 %5.0273.8334.4287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0828.5093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,682.066,235.8418.8 %5.0406.5795.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,357.322,315.0063.6 %5.0437.37142.7967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,236.406,655.0019.2 %5.0461.66114.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,622.374,372.0042.6 %5.0412.2038.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,480.593,618.0044.2 %5.0420.4876.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,652.953,040.0046.2 %5.0328.0847.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,337.703,743.8049.0 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,499.972,760.0067.5 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,955.032,969.0050.1 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,082.243,862.0036.5 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,881.153,523.0048.8 %5.0411.96114.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,959.796,987.8429.8 %5.0256.6738.0085.2 %5.0
รวม 1,588,362 1,394,384 12.21 % 181,686 20,387 88.78 %