สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ288,885.94232,000.0019.7 %5.08,681.442,361.7372.8 %5.0
รวม 288,886 232,000 19.69 % 8,681 2,362 72.80 %