สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ162,871.4788,898.9045.4 %5.05,573.541,210.6378.3 %5.0
รวม 162,871 88,899 45.42 % 5,574 1,211 78.28 %