กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต209,484.02358,000.00-70.9 %0.08,346.895,949.3128.7 %5.0
รวม 209,484 358,000 -70.90 % 8,347 5,949 28.72 %