สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ322,367.47648,000.00-101.0 %0.012,514.741,978.5084.2 %5.0
รวม 322,367 648,000 -101.01 % 12,515 1,979 84.19 %