กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 153,527.67244,000.00-58.9 %0.05,367.181,267.5076.4 %5.0
รวม 153,528 244,000 -58.93 % 5,367 1,268 76.38 %