กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 150,925.52244,000.00-61.7 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 150,926 244,000 -61.67 % 0 0 0.00 %