กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา565,911.63361,572.0036.1 %5.05,454.721,026.7681.2 %5.0
รวม 565,912 361,572 36.11 % 5,455 1,027 81.18 %