กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว171,058.81105,693.0038.2 %5.06,486.528,420.02-29.8 %0.0
รวม 171,059 105,693 38.21 % 6,487 8,420 -29.81 %