กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว174,008.11105,693.0039.3 %5.06,486.528,420.02-29.8 %0.0
รวม 174,008 105,693 39.26 % 6,487 8,420 -29.81 %