สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์139,648.48108,000.0022.7 %5.07,615.253,045.8460.0 %5.0
สป.พม. สสว 23,989.685,496.00-37.8 %0.0551.46668.05-21.1 %0.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,999.5213,320.004.9 %2.04,449.741,378.8069.0 %5.0
รวม 157,638 126,816 19.55 % 12,616 5,093 59.63 %