สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์137,281.56108,000.0021.3 %5.07,615.253,045.8460.0 %5.0
สป.พม. สสว 23,922.065,496.00-40.1 %0.0551.46668.05-21.1 %0.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,762.2413,320.003.2 %1.54,449.741,378.8069.0 %5.0
รวม 154,966 126,816 18.17 % 12,616 5,093 59.63 %